Calendar

< September 2020 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
  TALENT QUEST YEAR 6
 4 
 5 
 6 
 7 
  Talent Quest Year 2
 8 
  Talent Quest Year 1
 9 
  Talent Quest Year 3
 10 
  Talent Quest Year 4
 11 
  Talent Quest Year 5
 12 
 13 
 14 
  St Dympna's Book Week & Maker Festival
  Grade 4 Readers Cup Competition
  Grade 6 Readers Cup Competition
 15 
  St Dympna's Book Week & Maker Festival
  Grade 5 Readers Cup Competition
  Grade 3 Readers Cup Competition
 16 
  St Dympna's Book Week & Maker Festival
 17 
  St Dympna's Book Week & Maker Festival
 18 
  St Dympna's Book Week & Maker Festival
  Favourite Book Character Dress Up Parade
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 
 3